Sjælen og følelserne - en personlig vinkel

Midt i min værste krise, hvor jeg virkelig kæmpede med at finde mening med det, der skete for mig, fik vi en hedebølge. Derfor flyttede jeg ind og opholdt mig på kontoret, hvor der var installeret en varmepumpe, som også kunne virke som aircondition. Her lå jeg så pludselig og stirrede på bøgerne i reolen og mit øje faldt på en bog med titlen "Livsfilosofi der helbreder". Livsfilosofi, tænkte jeg, det er jo lige mig, og helbredelse, det har jeg brug for nu! Så jeg rakte ud og slog op på en "tilfældig" side - side 132 - som gav mig lige præcis den indsigt, jeg havde brug for, for at komme videre... Så den deler jeg her med dig, for den er for så vidt kendetegnende for, hvordan jeg ser på, det den handler om: Følelserne kommer fra sjælen. Og derfor er denne tilgang udgangspunktet for den coaching, jeg tilbyder - hvordan kan man vende kriser til indsigter og finde nye veje til at leve i overensstemmelse med sig selv...

Følelserne kommer fra sjælen

Sjælen er et udtryk for menneskets helhed. Den er den kreative kilde, der skaber vores krop og vores sind. Sjælen håndterer livets informationer og gør vore dybe livshensigter til virkelighed gennem sine ønsker og beslutninger.

Når vores tilværelse former sig efter vores sjæls ønsker, bliver vi opfyldt af gode følelser. Men vi kan også fornægte vores sjæl. Vi har friheden til at beslutte os til ikke at være. Det er en frihed som vi mennesker i vid udstrækning benytter os af. Men når vi gør det bliver vores sjæl bedrøvet. Vores følelser, som udspringer af sjælens møde med verden, bliver triste.

Kroppen og sindet kan være venner med sjælen - eller fjender. Vores følelser udtrykker forholdet mellem os som sjæl på den ene side og vores sind og krop på den anden. Når vi nægter at være sjæl men insisterer på at være kroppen eller sindet, går det galt for os. Vi er frie til at gøre det. Men vi kan ikke undgå at lide, når vi fornægter os selv.

Vores grundlæggende følelsesmæssige stemning fortæller os, hvor godt vi for tiden får realiseret sjælens hensigter. Når der er stor afstand mellem det, vi dybest set gerne vil og den måde vi har formet vores tilværelse på, plages vi af negative følelser som ligegyldighed, kedsomhed, tomhed, depression, fortvivlelse og meningsløshed. Sammenhæng i livet indadtil mod sjælen og udadtil mod omverdenen giver os oplevelsen af kærlighed, fred og harmoni.

Beslutninger, der giver modsætning mellem sjælen og sindet, kan let føre til drabelige konflikter med følelser af begær, had, misundelse, jalousi og vrede. Konflikterne fortsætter så længe årsagen til dem ses som noget ydre. I samme øjeblik de ses som projektioner af den indre konflikt mellem sindet og sjælen, kommer forståelsen og dermed muligheden for at træffe en ny livsbekræftende beslutning, der kan få det hele til at falde på plads igen. Konflikter kan kun eksistere, så længe vi er uopmærksomme på at vores beslutninger er livsfornægtende og derfor holder fast ved dem. På overfladen af vores følelsesliv skifter følelserne hele tiden farve efter indholdet af vores sind. Men i dybet er vores stemning mere konstant, enten glad eller trist. De fleste vestlige mennesker er triste i sjælen. Det er derfor vi bliver fysisk syge.

Fra "Livsfilosofi der helbreder - historier om en ny lægevidenskab" af Søren Ventegodt